Čišćenje tavana – podruma

Čišćenje podruma, tavana, garaža

Čišćenje podruma, tavana i garaža

Čišćenje uredjenje praznjenje izbacivanje iznosenje sa tavana Beograd, odnosenje starih stvari krša kabastog smeća otpada sa tavana.

Čišćenje podruma, magacina garaže i drugih prostora sa odnošenjem na deponiju.

Za Vas smo dostupni  ponedeljak-subota 07h-17h da uklonimo nepotreban sadržaj i odnesemo na deponiju.

Za hitne intervencije čišćenja tavana, podruma itd. kontaktirajte i ako je neradan dan da se organizujemo.

Cena čišćenja tavana, podruma, garaže, itd. zavisi od vaše lokacije u Beogradu.

Čišćenje podruma, tavana, garaža