Adaptacija i renoviranje kupatilaDemontža rušenje kupatila

Rušenje starog kupatila

Rušenje starog kupatila, skidanje starih pločica i opreme, demontažu starih cevi, iznošenje i odvoz šuta.

Rusenje zidova

Kompletno rušenje kupatila sa sanitarijama pločicama, glazurom i cevi do vertikale.

Demontaža sanitarije, tuš kabine, stolarije, kaljeve peći,  radijatora, starih prozora itd, iznošenje šuta i odnošenje.
Demontažu sanitarija ako treba i kanalizacije, iznošenje kupatilskog nameštaja, skidanje podnih i zidnih pločica, vadjenje stare instalacije i usecanje kanala za nove instalacije.
Demontaža postojećih vrata i prozora od kupatila, montaža nove stolarije.
Demontaža kanalizacije i postavljanje nove.
Demontaža električne instalacije i postavljanje nove.
Stavljanje novih vodovodnih instalacija i adaptacija kupatila