Uklanjanje pregradnog zida – uklanjanje zida u stanu

Uklanjanje zida u stanu. Uklanjanje pregradnih zidova  od cigle, rušenje zida od različitih materijala, uklanjanje vrata, prozora itd.
Uklanjanje instalacija od vode, uklanjanje strujni elektro instalacija. Rušenje zida i odvoz šuta

Rušenje kupatila, demontaža vrata, prozora i drugih elemenata i pregrada. Uklanjanje sanitarije u kuhinji i kupatilu, uklanjanje bojlera , kade, wc šolje u kupatilu itd.

rusenje zidova
Uklanjanje zida

Početak radova kad upoznamo objekat, procenimo koji zid je pregradni a koji noseći, upoznamo se sa vodovodnim instalacijama – dovod i odvod, upoznamo se sa instalacijama elektro mreže.