Odvoz šuta

Odnosenje suta, rusenje zidova

Odvoz manjim kamionon do 3 kubika, većim kamionom do 10 kubika tovarnog prostora. 

Prikolicom do 0.7 kubika ili građevinskim kontenjerom od 7 kubika tovarnog prostora.

Odvoz šuta, siporexa, knaufa i stolarije, krupnog i sitnog otpada.

Odvoz ličnim automobilom s prikolicom od vas do reciklažnog centra, kombijem ili kamionom do deponija.

Iznošenje šuta i glomaznog otpada sa ili bez našeg odvoza.

Teški fizički poslovi
poput: ručni iskopi, nošenje šuta po spratovima.

Kopanja kanala tj iskopi sa štemanjem za cevi.